Member Login   |  
สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

พิเศษวันนี้ ซื้อสินค้าพร้อมชำระผ่านบัญชีธนาคาร รับไปเลยส่วนลดเงินสดพิเศษ แบบไม่ต้องลุ้น อีก 0.5% ทันที (ยกเว้นสินค้าในหมวด Apple)


เว็บบอร์ด> ทั่วไป > การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
คำอธิบาย :
Adminกลุ่ม : ผู้ดูแลระบบ
ร้านค้าขนาดเล็กสามารถสมัครได้ครับ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มการรับสมัครของบริษัทฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร
2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของ
7. หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)
8. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
9. สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
10. หนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
11 .หนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
12. งบการเงินปีปัจจุบัน หรือปีล่าสุดที่มี (ถ้ามี)
13. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ
14. อื่น ๆ ถ้ามี ............

เราจะใช้เวลาพิจารณาเครดิตให้กับท่านภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เราได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อต่างๆ ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งท่านจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ให้กับทางเรา โดยมีการเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้านจึงจะถือว่าเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ต้องการ (กรุณาส่งเป็นสำเนาตัวจริงให้กับทางเรา ทางเราจะยังไม่พิจารณาถ้ายังไม่ได้รับเอกสารเหล่านี้ หรือ ถ้าเอกสารเหล่านี้ส่งมาเฉพาะทาง Fax อย่างเดียว)
ถ้ามีข้อซักถามเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อโดยตรงมาที่
แผนก Direct Marketing โทร.08-1379-3033
Email: Contacts@ps-computershop.com
[ วัน : 26 กุมภาพันธ์ 2013 ] [ เวลา : 21:21:14 ] [ ไอพี : 171.4.164.xxx ] [ อ้างอิง ]

โพสตอบ
รายละเอียด  *
การแนบไฟล์จะต้องทำการคลิกอัพโหลดไฟล์ก่อน
ทำการคลิกเพื่อทำการโพสกระทู้

[ ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ JPG, GIF, PNG เท่านั้น ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกินกว่า 1MB ]
แนบไฟล์    
เย็นชา เสียใจ ยิ้มแย้ม ยิ้มยิงฟัน แลบลิ้น โมโห กะพริบตา อืมมม หัวร่อ สุขุม โอ้ กรอกตา ไม่แน่ใจ ขยิบตา ทันสมัย 
Reload captcha  
รหัสยืนยัน  *
E-mail 
 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ
 ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว
ชื่อ  *  

[ วัน : 12 ธันวาคม 2018 ] [ เวลา : 15:22:57 ] [ ไอพี : 127.0.0.xxx ]