Member Login   |  
สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

พัสดุเก็บเงินปลายทางแบบ EMS ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามูลค่า 300 บาท และลูกค้าจะต้องชำระมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า 20% ยกเว้นสินค้าที่มีการชำระค่าส่วนต่างของสินค้า


วิธีการสั่งซื้อ 
1.เลือก ซื้อสินค้าตามปรกติ
2.ในตระกร้าสินค้า ช่องหมายเหตุ ระบุ "จัดส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง"
3.เลือกการชำระเงินแบบ "ชำระผ่านช่องทางธนาคารโดยการโอนเงิน"
4.รอทางบริษํทติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันใบสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายทั้งหมด


***พัสดุเก็บเงินปลายทาง สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เท่านั้นส่วนต่างค่าสินค้าลูกค้าจะต้องชำระผ่านทางธนาคาร